logo_transparent

IoT-ratkaisut valvontaan, analytiikkaan ja ennakointiin

IoT helpottaa yrityksen arkea, automatisoi työvaiheita ja tuo kustannussäästöjä. Kameroilla ja sensoreilla kerätään dataa ympäristöstä päätöksenteon tueksi. Me suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä IoT-ratkaisuja asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

esineiden internetin hyödyt yrityksille

Automaatio

Älykkäiden laitteiden avulla työvaiheita voidaan automatisoida kokonaan tai osittain. IoT-järjestelmä voi esimerkiksi suorittaa valvontaa ja lähettää automaattisesti hälytyksiä tietyissä tilanteissa.

Etätyö

IoT mahdollistaa töiden muuttamisen paikasta riippumattomaksi. Laitteita voidaan ohjata etänä ja dataa kerätä kohteista ilman käyntiä paikan päällä.

Kustannushyödyt

Laitteiden tuottamalla datalla, etäohjauksella sekä töiden automatisoiti tuo merkittäviä säästöjä kustannuksissa ja tehostaa toimintaa.

Analytiikka

Laitteilla kerätään dataa fyysisestä ympäristöstä eli digitalisoidaan fyysinen ympäristö. Reaaliaikaisella datalla saat arvokasta tietoa liiketoiminnastasi.

Räätälöidyt IoT-ratkaisut

Trustor on suomalaisen IT-yrityksen Empirica Finlandin kehittämä ratkaisu IoT-järjestelmien nopeaan toteuttamiseen ja käyttöönottoon. Trustor tarjoaa laitedatan tallennuksen, analysoinnin, visualisoinnin ja jakamisen tietoturvallisesti. Reunalaskennan avulla osa analyysistä voidaan tehdä jo laitteissa, mikä vähentää pilvipalveluiden tarvetta sekä mahdollistaa käytön tilanteissa, joissa jatkuvaa verkkoyhteyttä ei ole saatavilla. Trustor koostuu useista eri mikropalveluista ja on tarvittaessa helposti liitettävissä osaksi yrityksen omia järjestelmiä.

ota yhteyttä

Asset 1@4x small
Jan-Borgelin-1

Jan Borgelin
CEO / CTO, Empirica Finland Oy
+358-40-549 2224
jan@empirica.fi